Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: EU:s inre marknadspaket – ett första steg men inte tillräckligt

– Det är bra att EU-kommissionen nu presenterar sin inriktning kring hur EU:s inre marknad ska stärkas. Åtgärder för att skapa ökad konkurrens inom järnvägs-, energi- och telekomsektorn är särskilt viktiga.

– Men för att Europa ska utvecklas till en ledande kunskapsekonomi behövs reformer som öppnar hela den inre marknaden. Vi behöver minimera byråkratin och maximera öppenheten.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet, som leder arbete kring den inre marknaden inom moderaternas och kristdemokraternas Europeiska partisamarbete, EPP.

– Vi måste undanröja samtliga hinder som idag försvårar för Europas företag att sälja sina produkter och tjänster till EU:s 500 miljoner konsumenter. Genom att fullt ut genomföra och utvidga EU:s  tjänstedirektiv till alla tjänstesektorer kan vi bli världens ledande ekonomi och den största marknaden.

– Mer ambitiösa reformer krävs för att utnyttja den digitala ekonomins enorma tillväxtmöjligheter. Ett viktigt steg i detta arbete vore att skapa modernt system för upphovsrätt där digitala tjänster kan distribueras via en gemensam europeisk telekommarknad.

– De senaste 20 åren har EU:s inre marknad skapat välstånd och tillväxt i Europa. Om denna framgångssaga ska fortsätta behövs en reformerad inre marknad som skapar förutsättningar för en välmående Europeisk kunskapsekonomi.  Så löser vi Europas tillväxt problem och vi måste börja idag, avslutar Gunnar Hökmark