Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar

  • av

Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar. Kommissionen fokuserar på fel åtgärder för att öka stabiliteten och tillväxten i eurozonen”, säger Gunnar Hökmark.

”Kommissionen undviker de uppenbara problemen. Många av eurozonens medlemsländer har låg tillväxt och svag konkurrenskraft. Dessutom har många medlemsländer stora budgetunderskott och följer inte de gemensamma budgetreglerna. Det är bra att Bankunionen färdigställs. Men eurozonens problem löses inte med en ny budget eller nya regler. Kommissionen borde istället sätta press på medlemsländerna att genomföra nödvändiga strukturreformer samt att följa de gemensamma budgetregler som vi redan beslutat om”, säger Gunnar Hökmark.

Idag har Kommissionen presenterat en uppdatering av fördjupningen av eurozonen. Frågan ska diskuteras på Eurotoppmötet den 21 juni. Kommissionen vill bland annat att medlemsländerna ska gå vidare med förslagen att inrätta en budget för eurozonen, fördjupa Bankunionen med en gemensam insättningsgaranti och reformera Europeiska stabilitetsmekanismen.

Mer info:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2934_en.pdf