Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP)

  • av

Bryssel, 19 juni 2018

Parlamentets industriutskott röstade i förmiddags för en överenskommelse med rådet som innebär att EU för första gången tar ett ordentligt steg framåt för ökad europeisk samverkan på försvarsindustrimarknaden.

Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet etablerar EU:s första försvarsfond och kommer med en initial budget på 500 miljoner euro stödja gemensamma utvecklingsprojekt, prototyper av ny materiel, som tre eller fler företag etablerade inom EU tar sig an gemensamt.

— Jag är nöjd med resultatet. Min målsättning var att se till så att fonden öppnades även för europeiska företag med ägarskap utanför EU, vilket inte minst är fallet med delar av svensk försvarsindustri. Så blev det, och fonden kommer att möjliggöra stora konkurrensfördelar för hela Europa, säger Gunnar Hökmark som arbetat med förslaget.

— Jag vill att Europa ska bli ett globalt centrum för ledande försvarsforskning och utveckling. Det här innebär att första steg i den riktningen. Avgörande är dock att vi vårdar öppenheten och de partnerskap vi har med allierade runtom i världen. Såväl vår säkerhet som vår försvarsindustriella kapacitet är beroende av omvärlden, och det är på den grunden som vi behöver bygga vidare, avslutar Hökmark.