Pressmeddelande: Europa behöver en ny ekonomisk politik

  • av

– Om lösningen på Europas ekonomiska och sociala problem vore ökade offentliga utgifter och större underskott hade vi inte haft några problem. Då hade södra Europas krisekonomier varit stimulerade och växande ekonomier utan problem.

Det sa Gunnar Hökmark i dag i en debatt i Europaparlamentet om ekonomin. Gunnar Hökmark är vice ordförande för parlamentets största partigrupp EPP-gruppen.

– Under de senaste åren har vi sett att tron på offentliga stimulanser för ekonomisk tillväxt har lett till stigande räntor och krympande tillväxt. Det är dags för en ny ekonomisk politik som tar sikte på arbete och företagande i hela Europeiska unionen.

– Strama regler för budgetdisciplin syftar till att använda och investera pengar på rätt sätt. Den verkliga åtstramningen ser vi i de länder som har levt över sina tillgångar. Stora offentliga underskott stimulerar inte ekonomin som socialdemokrater runt om i Europa fortfarande tycks tro utan undergräver den sociala tryggheten och den ekonomiska tillväxten.

– Det som nu måste göras handlar om att öka tillväxten genom att göra det möjligt för fler att arbeta och bedriva företag över hela Europa oavsett gränser. Kommissionen måste nu göra allvar av de reformer som krävs för att den inre marknaden ska kunna ge Europa alla de möjligheter som vi har genom att EU är världens största ekonomi. Reformer för arbete och företagande är den stimulanspolitik som ger konkurrenskraft, tillväxt och social trygghet i dagens Europa, sa Gunnar Hökmark.