Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: EU-valet handlar om ansvarsutkrävande

  • av

Under fredagskvällen valdes Gunnar Hökmark till första namn på Moderaternas valsedel till Europaparlamentet den 25 maj 2014 på stämman i Norrköping.

– Jag är stolt och tacksam för det förtroende som visats mig. Jag hoppas nu få väljarnas stöd för en politik som vet att skilja på stort och smått, på det medlemsstaterna kan göra själva och det som är våra gemensamma utmaningar och som ger stabila förutsättningar för jobb och tillväxt, säger Gunnar Hökmark.

– Vi behöver välja vilken idé och vilken framtid vi vill att Europa ska ha. Vi måste sluta lägga skulden för dåliga beslut på ett anonymt EU utan istället avkräva ansvar av dem som fattar besluten. Det är ett uppbrott som jag vill ska prägla kampanjen inför valet till Europaparlamentet.

– Europas viktigaste uppgift är att skapa nya jobb, företag och tillväxt. En fullt gemensam marknad för varor och tjänster för alla EU:s 500 miljoner medborgare är det främsta medlet för att bygga vårt välstånd, avslutar Gunnar Hökmark.

I valet till Europaparlamentet nästa år väljs de 20 ledamöter som ska representera Sverige under mandatperioden 2014-2019. Gunnar Hökmark har varit ledamot sedan 2004, är vice ordförande för parlamentets största partigrupp, EPP-gruppen och ordförande för Kroatiendelegationen som förberett landets medlemskap i EU. Han är också ordförande för EPP:s ekonomiskpolitiska arbetsgrupp. Hans arbete under den senaste mandatperioden har framförallt fokuserat på ekonomisk politik, IT- och telekomfrågor, bank- och finansmarknadslagstiftning, EU:s forskningsprogram och utvidgningspolitiken.

Kontakt:

Emilie Wiklund
emilie.wiklund@ep.europa.eu
070-36 56 669