Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Ett ökat samarbete med EU kräver ökade reformer av östra partnerskapets länder

Det är genom att stärka rättstatens ställning, genom ökad transparens och insatser mot korruption som det östra partnerskapets länder kan bli mer delaktiga i europeiskt samarbete. Ju starkare demokratin står, desto mer ökar förtroendet mellan länder som Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och Georgien. Ett ökat samarbete med EU kräver ökade reformer för att stärka demokratin och medborgarnas ställning.

Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europarlamentets största partigrupp EPP efter att ha lett ett möte med den politiska kommitten till den gemensamma parlamentariska församling som etablerats mellan EU och de sex partnerskapsländerna Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och Georgien. Vitryssland deltar inte i det parlamentariska samarbetet så länge man inte uppfyller grundläggande krav på parlamentariska val.

Europeiska länder ska ha möjligheter till ett ökat europeiskt samarbete men det ställer krav på transparens, rättstat och demokratisk utveckling, sa Hökmark.