Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Ett mer dynamiskt Europa – inte flera

  • av

– Det är ett mer dynamiskt Europa med tillväxt vi behöver, inte flera Europa delade i norr, söder, eurozon och icke eurozon. De beslut vi behöver fatta för att uppnå ökad tillväxt kan vi fatta redan i dag och därmed se till att EU inte bara är världens största ekonomi utan också dess största marknad. Det är viktigare än att i dag diskutera nya beslutsformer för delar av EU och skapa uppdelningar av Europa. Det sade EPP-gruppens vice ordförande Gunnar Hökmark i Europaparlamentets debatt om den ekonomiska krisen på onsdagen.

– För det första måste vi nu låta tjänsteekonomin i sin helhet omfattas av den inre marknaden.

– För det andra måste vi låta den digitala marknaden växa genom att vi gör Europa bäst på mobila bredband och nya tjänster så att vi binder samman hela Europa.

– För det tredje måste vi verka för att Europa blir mer konkurrenskraftigt när världshandeln blir allt öppnare.

Presskontakt
Per Heister
+46 736 82 80 90 (mobil Sverige)
+32 496 645 530 (mobil Belgien)
+32 228 426 97 (kontor Bryssel)

Gunnar Larsson
+32 497 915 189 (mobil Belgien)