Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: EPP-gruppen antog resolution

– Dagens ekonomiska och finansiella kris är en utmaning för hela EU som kräver gemensamma regler för finanspolitiskt ansvarstagande i medlemsstaterna och en konkret tillväxtagenda. Det säger Gunnar Hökmark, viceordförande för den största partigruppen i Europaparlamentet, EPP-gruppen, efter att EPP-kongressen i Marseille idag enhälligt antagit den resolution om ekonomisk politik som han ansvarat för.

– Vi ställer nu ytterligare krav på åtgärder för att omedelbart minska underskotten och skuldbördorna. Länder som konsekvent missköter sina offentliga finanser ska bli föremål för automatiska sanktioner och minskade EU-bidrag.

– EU:s inre marknad måste reformeras för att främja framväxten av en kunskapsbaserad och gränsöverskridande tjänsteekonomi. Det är den viktigaste tillväxtreformen för att Europa ska ta sig ur krisen och det är därför glädjande att kongressen ställt sig bakom denna linje, avslutar Gunnar Hökmark.