Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Energieffektivitet främjas via prissignaler, inte via detaljregleringar

– Istället för energibyråkrati och överstatlig detaljreglering måste vi uppmuntra ökad användning av mer klimatsmarta energikällor där nationella förutsättningar och samhällsekonomisk kostnadseffektivitet står i centrum, säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter dagens omröstning i Europaparlamentets Industriutskott om förslag till ett nytt direktiv för energieffektivitet.

– Prissignaler och marknadsbaserade verktyg är det mest kostnadseffektiva sättet att främja ökad energieffektivitet. Det är energieffektivitet vi ska bejaka, inte energibyråkrati och detaljregleringar, säger Hökmark.

– Majoritetens förslag om att öppna upp möjligheten för att undanhålla redan beslutade utsläppsrätter skapar en oförutsägbarhet för marknadsaktörerna och kommer leda till högre elpriser och försämrad konkurrenskraft utan någon miljövinst, säger Hökmark

– Det är däremot bra att mina och andras ändringsförslag bidragit till större utrymme för medlemsstaterna att själva utforma sina mål och åtgärder för ökad energieffektvitet, avslutar Hökmark.