Hoppa till innehåll

Pressmeddelande – Finansieringen av EU:s finansiella stödmekanismer

  • av

–  Det är viktigt att de länder som medvetet drivit en ansvarslös politik bär en större börda när en finansiell stödmekanism inom EU skapas. Det underströk Gunnar Hökmark (M) i Europaparlamentets debatt om den finansiella krisen på onsdagen. Länder som orsakade krisen genom ökade risker måste bära sitt ansvar.

Gunnar Hökmark har i parlamentets ekonomiska utskott fått ett brett stöd för just ett krav om att ansvaret för finansieringen av EU:s stödmekanism skall vara störst från medlemsstater som tillåter underskott och skulder växa.

 – I början av krisen krävde socialdemokrater i Sverige och i övriga Europa att krisen skulle mötas med ökade offentliga utgifter och ökade underskott i budgetarna. I Spanien och Storbritannien där socialdemokrater hade regeringsansvaret blev det också regeringspolitik, underskotten ökades medvetet, betonade Gunnar Hökmark..

 – Det är självklart att de som tog störst risker med ekonomin också måste bära ett större ansvar för finansieringen av krislösningen. De borde också erkänna sina fel och lära av dem sa Gunnar Hökmark i parlamentets ovanligt livliga debatt.