Pressmeddelande: ”Bankkrisramverket i hamn”

– Det nya ramverket för bankkrishantering tydliggör ansvaret för ägare och långivare på ett sätt som både gör banksektorn mer robust och säkerställer rätt incitament för de som investerar i banker. Det är ett stort steg framåt för den finansiella stabiliteten i Europa.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och dess huvudförhandlare för den nya lagstiftningen, efter att parlamentet och rådet sent under onsdagskvällen enats om en politisk överenskommelse om det så kallade krishanteringsdirektivet. Direktivet lägger fast de regler som ska gälla i EU:s 28 medlemsstater när en bank hamnar i allvarliga problem.

– Det finns en uppfattning om att investeringar och lån till banker är riskfria eftersom staten alltid kommer till undsättning om något går snett. Med den här lagstiftningen visar vi att så inte längre kommer vara fallet i Europa, fortsätter Gunnar Hökmark.

– Bara i händelse av systemkris och om hänsyn till den finansiella stabiliteten kräver det ska staten kunna gå in, men då med ovillkorligt krav att aktieägare helt och fordringsägare till betydande del tar förlusterna samtidigt som skattebetalarna får ägandet i utbyte mot nytt kapital i banken, avslutar Gunnar Hökmark.