Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Att försvara friheten för internet

  • av

– Att försvara friheten för Internet är att försvara informationsfrihet och yttrandefrihet bortom slutna regimers gränser. Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP, Europaparlamentets största partigrupp i debatten inför Världstelekonferensen 2012 i Dubai.

– Internet ska stå fritt från regeringar och internationella organ och vara medborgarnas tillgång och möjlighet. Det är därför viktigt slå vakt om neutraliteten för olika tjänster och motverka de förslag på blockering av tjänster som förs fram av regimer som vill underminera medborgarnas tillgång till information och tjänster.

– Den dynamiska utvecklingen av Internet leder inte bara till nya tjänster utan också till ökade behov för mobil datatrafik. Det måste nu vara en prioriterad uppgift för EU att verka för att ytterligare frekvenser i Europa kan användas för mobila Internettjänster. Det är så vi kan skapa ett ledarskap i den nya globala ekonomi som nu växer fram. Europa ska ha störst kapacitet och störst möjligheter att utveckla nya tjänster, sa Hökmark.