Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: 700 MHz-bandet auktionen klar, men Sverige leder inte längre den digitala utvecklingen

  • av

Regeringens senareläggning med två år av 700 MHz-bandets tilldelning har kostat Sverige det europeiska digitala ledarskapet och försenat nödvändiga investeringar i 5G. I USA, Kina, Sydkorea och Japan går utvecklingen fort och Europa behöver få upp takten om vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga. Sverige bör leda den utvecklingen, men det gör vi inte nu.

Det säger moderate Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark efter att auktionen i 700-bandet avslutades i dag och som resulterade i att Telia och Net4Mobility (Tele2 och Telenor) vann tillstånden för en sammanlagd summa närmare tre miljarder kronor.

Operatören Tre deltog i auktionen men vann inga tillstånd och kommer enligt ett pressmeddelande att överklaga utfallet.

De här grundar sig i regeringens beslut att avsätta delar av bandet till ett eventuellt framtida statligt nät för blåljusmyndigheter, som gjordes i strid med expertinstanser och samtliga operatörer. Det finns en stark vilja att investera i de här näten för att på bred front bygga ut 5G i Sverige, men regeringens parkering av dessa värdefulla frekvenser försvårar den utvecklingen och urholkar den konkurrens som gjort Sverige till ledande i utvecklingen av mobila bredbandstjänster.

Regeringen behöver se över sina planer på ett kostsamt och ineffektivt statligt nät och öppna för operatörer att investera i hela frekvensbandet. Blåljusmyndigheter bör i stället få prioriterat tillträde till de kommersiella näten, vilka i all väsentlighet är säkrare, mer robust och med högre kapacitet för att möta behovet vid större kriser.