Hoppa till innehåll

Presskonferens om bankkrisramverket

Idag höll Gunnar Hökmark en presskonferens i Europaparlamentet med anledning av att förhandlingarna om det nya bankkrisramverket, som han är rapportör för, närmar sig en överenskommelse. 

Lagförslaget går i korthet ut på att etablera ett ramverk av åtgärder som kan vidtas innan och när en bank hamnar i allvarliga problem för att undvika att dess fallissemang sprider sig till andra banker eller det finansiella systemet i vidare bemärkelse. 

När ekonomiska utskottet antagit sitt förslag till lagstiftning kommer förhandlingar att inledas med medlemsstaterna i rådet innan en slutlig lagtext kommer på plats. 

Presskonferensen i sin helhet kan ses här.