Press & media

Öppet brev från ELN till FNs Generalförsamling mot spridningen av kärnvapen
Öppet brev från ELN till FNs Generalförsamling mot spridningen av kärnvapen

As world leaders prepare to meet this month at the United Nations in New York, we call on them to take urgent steps to reduce the risks of nuclear confrontation. We join a growing number of internati…

Pressmeddelande: Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar
Pressmeddelande: Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar

Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar. Kommissionen fokuserar på fel åtgärder för att öka stabiliteten och tillväxten i eurozonen”, säger Gunnar Hökmark. ”Kommis…

Europaparlamentet antar Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning
Europaparlamentet antar Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning

”Att Europaparlamentet idag med stor majoritet antagit den nya banklagstiftningen är ett viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet inne…

Europaparlamentet tar ställning för Magnitskijlagstiftning
Europaparlamentet tar ställning för Magnitskijlagstiftning

”Det är välkommet att Europarlamentet tydligt tar ställning för införandet av en Magnitskijlag för hela EU. Vi ser idag stora problem bland annat med rysk penningtvätt och behöver en lag som…

Risk reducing package adopted in EP
Risk reducing package adopted in EP

“The adoption of this legislation in the European Parliament is a very important step in the completion of the Banking Union. The new requirements will reduce risks in the financial system but on th…