Press & media

Intervju med ValfrihetsFakta

Inför Valfrihetskommissionens lansering intervjuades Gunnar Hökmark, i egenskap av kommissionens ordförande. Varför har Valfrihetskommissionen grundats? För att valfriheten är under attack. Inte sälla…

Karlskrona kan bli centrum för Östersjöregionens framåtanda

Den 4 november hade Svenska Paneuropaföreningen ett seminarium tillsammans med EU-kommissionens representation i Stockholm om hur Europa har förändrats efter det att de tre baltiska länderna blev fria…

Vi startar nu en Valfrihetskommission för att stärka välfärd och företagande

Det är företagandets mest grundläggande förutsättningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag angriper när man demoniserar välfärdens företagande och vill förbjuda vinster. I ett land och i ett…

Hellre terrorbalans än terror utan balans

När hundra S-debattörer publicerar en artikel om att Sverige ska skriva under förbudet mot kärnvapen, innebär det att hundra ledande socialdemokrater inte kan se skillnaden mellan demokratier och dikt…

Att påstå att högern är nazistisk är oförlåtligt

I vår fredliga del av världen är det lätt att tappa perspektivet på den extremism och ondska som drabbat alltför många människor i allt för många tider. Det handlar om Förintelsens systematiska och in…