Hoppa till innehåll

Presidenten och statsstödet

Det informella Europeiska rådets möte i Bryssel summerade sina överläggningar som man kunde vänta, utan några löften om särskilda stödfonder till länderna i Central- och Östeuropa men med tydlig uppmaning åt Europeiska investeringsbanken att medverka till hjälp och stöd. I den delen är det anmärkningsvärt att kommissionen nu har gett Frankrike rätt att införa det statsstöd som Sarkozy tydligt har hävdat förutsätter att franska bilföretag håller sin verksamhet till Frankrike.