Hoppa till innehåll

Populismen står oss dyrt- artikel VT

  • av

Förbud och osäkerhet hämmar entreprenörer och företagare att förnya, förbättra och förändra samhället.Den svenska regeringen för en politik på instabilitetens grund. Det uppmuntrar vare sig tillväxt eller jobb.

Vänsterpartiets och miljöpartiets populism driver regeringen bortom det som är en stabil grund för långsiktigt stabil ekonomisk politik genom krav på ännu större skattehöjningar och fientlighet mot företagande. Den svenska regeringen är beroende av ett parti som öppet hyllar Syrizas konkurspolitik för Grekland. Det finns ingen stabilitet för medborgare eller företag att finna i denna politik.

De stabila förutsättningar som främjar företags tillväxt och medborgares utveckling ligger i lagarna och den politik man för, inte i en maktposition. Sverige lider i dag av en ovisshet även om grundläggande institutionella förutsättningar för tillväxt och utveckling. Tanken på att upplösa företag om de inte gör som man vill symboliserar en oförmåga att förstå och respektera institutionell stabilitet.

Tankarna på att hindra företag från att gå med vinst om de sysslar med välfärdsverksamheter har drabbat en hel sektor och en viktig del av svensk arbetsmarknad, utan att någon ny säkerhet finns, annat än att osäkerheten med säkerhet kommer att bestå.

Förbud och osäkerhet hämmar entreprenörer och företagare att förnya, förbättra och förändra samhället och är förödande för skapandet av nya innovationer, tjänster, företag och för de jobb som de skapar.

Vi ser redan i dag hur olika branscher bromsar och jobb uteblir. Men kanske ännu värre för Sveriges framtid är de idéer som aldrig provas. Entreprenören som inte vågar. Osäkerheten och regeringens syn på företagare kommer få stora konsekvenser. Det är en stor förlust för den enskilde men framförallt för vår gemensamma välfärd och Sveriges konkurrenskraft.

 

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet