Hoppa till innehåll

Arkiv

Om forskning och utveckling

  • av

Motion till riksdagen1989/90:N36av Gunnar Hökmark m.fl. (m)med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning