Hoppa till innehåll

Polen är verkligen inte förlorat

[BILD1]Polen är ett land som många just nu vill döma på grund av dess brödrastyre och vad som faktiskt också är en moralisk trångsynthet. Men samtidigt måste sägas att det är detta djupt katolska land som också tydligt i samtal med Merkel och Chirac tar ställning för fortsatta förhandlingar med Turkiet, med fortsatt hårda krav, utan att hota med att bryta förhandlingarna om Turkiet inte ger med sig.

Det är också Polen som gjort klart att EU inte kan inleda nya förhandlingar om ett partnerskapsavtal med Ryssland utan att Ryssland lever upp till grundläggande krav om öppenhet för handel och gör upp med tron att handel med andra länder kan användas som ett medel för politisk utpressning.

[BILD2]Det låter ibland onyanserat, och det är ibland onyanserat, men Polen står upp för viktiga värden och mål. Det är på lång sikt viktigare för Europa än det faktum att två bröder alltför ofta visar sin trångsynthet. Den får vi bemöta i det öppna samtalet, med fria och gränsöverskridande TV-sändningar i ett Europa där samtalet och dialogen förs över gränserna. Öppenhet och fasthet är viktigt både gentemot Ryssland men också europeiska stater emellan.