Hoppa till innehåll

Plenarsammanträde i Strasbourg, utskottsvotering om bankkrislagstiftningen, debatt om bankunionsfrågor samt diskussioner om den digitala agendan

  • av

Denna vecka befinner sig Gunnar Hökmark i Strasbourg för Europaparlamentets månatliga plenarsammanträde. Till veckans större händelser hör att Ekonomiska utskottet under måndagskvällen röstar om Gunnar Hökmarks rapport om bankkrislagstiftningen.

På tisdag möter Gunnar Hökmark kommissionären för inre marknadsfrågor, Michel Barnier, angående de kommande förhandlingarna med rådet om bankkrislagstiftningen och kommande lagförslag om finansmarknadsfrågor. Under tisdagen träffar Gunnar Hökmark även kommissionären Neelie Kroes, för att diskutera den digitala agendan och reformprocesser för telekom. Vidare möter Gunnar Hökmark också Neven Mimica, Kroatiens föreslagne kommissionär, för att diskutera förberedelserna för Kroatiens EU-anslutning den 1 juli i år. Under tisdagen deltar Gunnar även i en debatt om bankunionsfrågor inför Europeiska Rådets möte den 22 maj.

På fredagen sitter Gunnar Hökmark ordförande för Förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms stad, och leder likaså stämmoförhandlingarna under söndagen för Moderaterna Stockholms län. Under lördagen besöker Gunnar Helsingborg för diskussioner om aktuella Europafrågeställningar.