Hoppa till innehåll

Pirater värnar inte friheten

pirate-flag

Utanför Somalias kust möter världen just nu ständiga piratdåd. Det handlar om en grov kriminalitet och om jag uttrycker det mycket enkelt; ringa respekt för enskild äganderätt. Och det är just vad som präglar pirater. Det svenska piratpartiet är i sanning ingen lokalavdelning till piraterna utanför Afrikas horn. Det är i någon mån, gissar jag, med glimten i ögat man tagit namnet Piratpartiet. Men det är å andra sidan ett förhållningssätt till äganderätt som kommer till uttryck i partiets namn. Och det kan vara skoj till en början men inte till slutet, när det mesta försvinner över plankan. Dagens opinionsmätning: http://www.dn.se/nyheter/politik/unga-valjare-kan-ge-piratpartiet-eu-mandat-1.855936  som ger Piratpartiet ett betydande stöd, har tillkommit efter en tids intensiv debatt, där vi moderater till slut har drivit igenom den balans mellan rättsliga åtgärder och frihet på internet som de flesta har önskat.

Jag tillhör dem som vill reformera upphovsrätten. Den analoga tiden gav andra förutsättningar för både innehav , mångfaldiganden och distribution. Och självfallet är den upphovsrätt som vi i dag har präglad av den tid som den formades i. Men man kommer ingen vart om man har som utgångspunkt att man tar lätt på äganderätten, eller helt enkelt struntar i den. Om det också bildades ett svenska tjuvpartiet eller rövarpartiet skulle jag inte känna att de hade helt enkla syften

Min uppfattning är att det går att göra förändringar som förenar Internets struktur och den etik som växer fram där med hederlighet och respekt för upphovsrätt. Så länge vi är överens om att upphovsrätten ska respekteras kan vi komma långt. Det handlar om teknikens utformning, affärsmodeller och frågan om lagstiftningens proportionalitet. Om man bedriver piratverksamhet i kommersiellt syfte är det självklart något annat än om någon enskild individ laddar ner en fil för egen användning, även om även det står i strid med upphovsrätten.

Jag har den gångna veckan bokstavligen sett till att det blev en tydlig paragraf i telekompaketet som slår fast vad som måste gälla när det handlar om avstängning och legala processer. Se nedan i tidigare blogg. Det kunde jag göra eftersom jag är ordförande i den arbetsgrupp i min partigrupp som inför parlamentets beslut tar ställning till vår linje. Och vår linje, blev genom den diskussion som jag och Christofer Fjellner drev fram, att det var ett oavvisligt krav inför slutförhandlingarna att det som uttrycktes i ändringsförslag 138 skulle med. Nu står detta i telekomlagstiftningens första paragraf, som en följd av detta, med uppbackning från alla de tre partigrupperna.

Men om vårt ställningstagande hade byggt på att vi struntar i upphovsrätten och vill pirata hade vi inte kunnat samla parlamentets största grupp. Om man bortser från upphovsrätten har man inget förtroende när det gäller frågorna om hur upphovsrättens ska förvaltas, utvecklas och förändras. Ju starkare vi moderater är desto starkare kommer vi kunna hävda vår linje för modernisering och förnyelse, och bygga på det förtroende som ledde till att vi nu fick ihop det i frågan om 138.

Några pirater i Europaparlamentet, som en opinionsundersökning i dag antydde, skulle bara skvalpa runt i vattnet utanför den process som utvecklar och reformerar upphovsrätten, med syfte att på en gång värna Internets frihet, den nya tidens förutsättningar och honorera upphovsrätt. Det är bäst vi låter piraterna gå på plankan själva, innan deras förakt för upphovsrätten leder till att vi istället för reformer får en skärpning av den gamla tidens upphovsrätt. Om alternativen bara handlar om röveri eller lag förlorar vi den debatt som framtiden behöver.