Persson och mandaten – artikel i Barometern

De svenska journalisterna konstaterade ganska snabbt att en del av de beslut Göran Persson berättade om inte verkade stämma med vad andra nationers delegationer ansåg hade beslutats. Den svenske statsministern föreföll inte riktigt ha följt med vad som hänt.

Det verkar t ex som om han inte tyckte att det var så viktigt hur många ledamöter Sverige skulle få i Europaparlamentet. Sverige var nämligen den stora förloraren i nattens kohandel. Från 22 mandat beslutades att Sverige skulle få 19 ledamöter vid valet 2004 för att sedan minska till 18 den mandatperiod som börjar med valet i juni 2009.

Stora länder får betala mer per mandat än mindre länder, så var det då och så kommer det att vara senare. Men i Nice gjordes ett undantag där fyra länder som är större än Sverige fick betala mindre per mandat än vi. Det är ett tydligt hack i kurvan som visar hur mycket sämre utfall Sverige fick än jämförbara, men lite större länder. Ungern med en miljon flera invånare än Sverige fick fyra mandat mer. Belgien, Portugal och Tjeckien som har ytterligare en halv miljon invånare fick också 22.

Regeringskonferensen har inför den nu pågående fördragsrevisionen – för att ta fram en konstitution eller ett konstitutionellt fördrag – har bett Europaparlamentet att enas om ett förslag på ny fördelning av antalet ledamöter. Jag har i det arbetet, i egenskap av vice gruppledare i parlamentets största partigrupp EPP-ED men också ledare för moderaterna drivit igenom att mandaten skall fördelas strikt proportionellt mellan ett tak så att inget land får mer än 96 ledamöter och inget mindre än 6. Det betyder för svensk del att vi till valet 2009 får två mandat fler än de 18 som vi skulle ha fått om Göran Persson misslyckade förhandling den där natten i Nice hade stått fast. Vi betalar mindre än de lite större länderna per mandat och skillnaden mellan oss och Ungern, Belgien, Portugal och Tjeckien blir två mandat, inte fyra som Persson förhandlade fram.

Sedan parlamentets konstitutionella utskott med bred majoritet ställt sig bakom denna princip om proportionalitet ser det nu alltmer ut som om det verkligen blir så när parlamentet röstar om saken den här veckan.

Med en bred majoritet i parlamentet vore det konstigt om inte också regeringskonferensen ställer sig bakom förslaget. Och jag vet att Fredrik Reinfeldt både är mer intresserad av och bättre på att försvara svenska intressen än Göran Persson var.

Gunnar Hökmark är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-ED och moderat delegationsledare.