Hoppa till innehåll

Pensionsmarknaden i Europa

[BILD1]Under dagen blev det klart att de två demokratiska kandidaterna Clinton och Obama fortsätter sin duell medan McCain nu måste befästa sin ledning för republikanerna. Som (Bilden från Hilton på Slussen där Stora Tjänstepensionsdagen ägde rum)det ser ut i dag har McCain goda förutsättningar att vinna själva valet både mot Clinton och Obama, men det är som jag tidigare skrivit långt fram till dess.

För min egen del deltog jag i Stora Tjäntepensionsdagen, där vi bland annat disktuterade den långsiktiga utvecklingen av tjänstepensionsmarknaden. Det handlar om en finansiell marknad som är en av de absolut största i Sverige samtidigt som det är dessa pensioner som avtalats fram i löneförhandlingar och som är en del av löntagarnas trygghet som pensionärer.

Min tes i diskussionen var att rörligheten över gränserna kommer att växa, inte minska, att den kommer att växa snabbare än vad man tror eftersom en lång rad olika förutsätningar bidrar till detta, till exempel framväxten av allt öppnare [BILD2]finansiella marknader i Sverige, en allt mer rörlig arbetsmarknad där arbetstagare flyttar över gränserna och tillbaka samt det faktum att allt fler företag i dag är europeiska företag med de krav och möjligheter som detta ställer.

En större medvetenhet om att den framtida pensionen är premieberoende och inte bestämd av en viss given förmån kommer leda till större krav hos dem som är förmånstagare att det egna sparandet är produktivt och lönsamt. Det kommer att leda till mer jämförelser och till ökat intresse för utländska försäkringsgivare även om man själv inte rör sig över gränserna.