Penningtvätt hotar svensk säkerhet – artikel i Svenska Dagbladet

Skandalerna kring bankers penningtvätt måste ses i ett säkerhetspolitiskt perspektiv för att fullt ut kunna förstås. Svensk politik och svenska företags omvärldsförståelse bygger på föreställningen om att det kalla krigets slut var krigens slut. Kalla krigets scenario var en stor militär invasion eller en utebliven där fienden fanns kvar på sin sida av gränsen. Antingen eller. Så är det inte i dag.

Inom energisektorn har ryska Gazprom strategiskt utvecklat sin verksamhet till ett dominerande marknadsinflytande inom EU. Gazprom är en bas för påverkan, men också för legal korruption genom höga löner, marknadskontroll och politisk påtryckning. Rysslands strategiska energipolitik innebär företagsköp, kontroll över distribution och att i Östersjön bygga upp en intressesfär genom Nord Stream 2.

I dessa dagar ses rysk maktpolitik som tydligast genom penningtvätt. Pengar som skapats genom kriminalitet, korruption, plundring av statliga eller privata företag samt avancerat skattefusk förs olagligt ut i Europas rättsstater. Penningtvätten ut från rättslöshetens Ryssland in i EU är både ett sätt att skydda pengar och finansiera subversiv verksamhet, förbereda väpnade operationer – som installationerna i Åbo skärgård – och påverkansoperationer.

Det faktum att nordiska banker, senast med avslöjanden om Swedbank, har varit en del av detta system innebär att de låtit sig utnyttjas av en verksamhet riktad mot svenska och europeiska säkerhetspolitiska intressen. Penningtvätten har konsekvenser för svensk och europeisk säkerhet.

Denna påverkanspolitik pågår inte bara inom energi- och banksektorerna. Den svenska Säkerhetspolisen och andra motsvarande myndigheter har rapporterat om direkta påverkansoperationer mot Sverige och andra europeiska länder. Det sker genom media som är direkt kontrollerade av den ryska regimens propagandamaskin, som mediekanalerna RT (tidigare Russia Today) och Sputnik. Det sker på nätet genom troll och trollfabriker samt stöd till extrema gruppers aktiviteter på sociala media. Syftet är att sprida och legitimera osanningar och rykten genom ”informationstvätt” i traditionella media.

En motsvarighet till Swedbankhärvan är Aftonbladets kultursida och det faktum att den har blivit en bas för rysk desinformation. Där framförs beundran för några av de värsta despoterna i Europas moderna historia, som Lenin som hyllas som i rysk revanschism och föreställningen om att Stalin ”befriade” Europa. Där förs en aktiv desinformation, som vad gällde invasionen av Ukraina eller mot forskaren Martin Kragh om Ryssland och dess maktutövning.

Ett annat exempel är hur en av redaktörerna på SVT:s Faktakoll spred som sin bestämda uppfattning att nedskjutningen av MH17 utfördes av ukrainska separatister, vilket är det ryska narrativet. Dels att kriget i Ukraina förs av separatister och inte av ryska förband, dels att nedskjutningen inte är Rysslands ansvar, trots att detta var slutsatsen av den internationella undersökning som genomfördes.

Attacker utförs även mot avancerade informationssystem för att underminera säkerheten i statliga funktioner och det svenska samhällets infrastruktur. Det gäller elförsörjning, trafiksystem och en lång rad andra känsliga funktioner som är beroende av digitala styrsystem.

Det moderna kriget förs inte bara på det militära slagfältet utan inom ramen för det som är det fria och öppna samhällets egna institutioner. Den skuggvärld som hotar oss måste vi möta med det öppna samhällets styrka.

Svenska banker och media måste inse att man i dag är en del av slagfältet och ibland blir till vapen för den sida som vill underminera rättsstaten och demokratin. Vi behöver en svensk och europeisk Magnitskij-lagstiftning, så att illegala krafter kan nekas visum och få sina tillgångar i Europa frysta. Svensk media måste lära sig avslöja desinformationens logik i istället för att bli en del av den. Energipolitiken måste bygga på en insikt om de säkerhetspolitiska implikationer som en dominerande ställning för Gazprom innebär.

Det pågår ett krig mot oss från ett samhälle som bygger på en helt annan logik än rättsstatens och demokratin. I det kriget måste vi försvara oss redan i dag.