Hoppa till innehåll

Pengar är inte gratis

Det Europeiska rådets möte under torsdag och eftermiddag bygger till en del på det som redan har beslutats mellan parlament och rådet om klimatpaketet. Det gäller framförallt om bilars utsläpp och förnyelsebara bränslen. Öppna frågor nu är utsläppsrätter som tillhör de svårare där länder med stort beroende till fossila bränslen är mer kritiska till tanken på auktionerade utsläppsrätter medan länder som Sverige med mycket kärnkraft och vattenkraft har lättare att acceptera det.

Det finns mycket som talar för att det blir ett färdigt paket men det är inte säkert att det uppfyller kraven på att kunna nå målen eller att det är genomtänkt. Det är just nu ett resultat av en rad eftergifter till var och en som är kritisk och kommer kanske inte tillhöra det franska ordförandeskapets mest lysande prestationer. Men, det är viktigt att något finns på plats när Europa är värd för FN¨s klimatkonferens i Köpenhamn i december. Kan vi då inte visa att vi har tagit beslut som är krävande kommer inte andra delar av världen att acceptera att de ska acceptera krävande åtaganden. Och då blir det inget resultat som motsvarar de krav som måste ställas. Därför är det viktigt att se till att paketet nu blir sådant att alla kan leva med det och leva upp till dess krav. Det kräver att man mer ser till målen än de enskilda medlen. Utsläppsrätter är en god tanke men inte lätt att applicera på vitt skilda ekonomier över alla industriella sektorer. Och nu blir det mindre enhetlighet och mer av undantag.

Den andra stora frågan handlar om de så kallade stimulanspaketen. Det behövs garantier för banksystemen och det behövs också andra åtgärder som stärker tillit och förtroende på marknaderna. Det kräver rätt stimulanser och alla stimulanser är inte rätt. Sänkt moms leder inte till ökad efterfrågan om problemet är förtroendet för marknaderna. Investeringar i infrastruktur gör det genom att skapa efterfrågan.

Men det finns i varje led i det som nu diskuteras skäl att komma ihåg att Keynes var bättre i teorin i praktiken. I teorin går det lättare att matcha i tiden och i teorin är det lättare att strama åt när stimulanserna har satt fart på ekonomin. Där har verkligheten visat sig spela Keynes att spratt, liksom det faktum att konsumenter förutser att ekonomin drabbas av stigande priser och höjda räntor i nästa steg när ökad upplåning har lett till stigande räntor igen.

Men det finns också inför alla stimulanspaket anledning att vara försiktig med tron på att pengarna är gratis. De kräver upplåning och det var just en alltför stor upplåning som var en av rötterna till den finansiella krisen.

Economist reflekterar något kring detta som är värt att läsa inför efterfrågan på de nya paketen som hörs över hela Europa.