Hoppa till innehåll

Patriarkerna på AB

[BILD1]För Aftonbladets ledarsida är valfrihet bara något som kan leda till att människorna lockas till fördärvet, att göra som man själv vill. Det finns få ledarsidor som är så underhållande att läsa som Aftonbladets.

Det som socialdemokraterna misslyckades med under en hel mandatperiod som präglades av framväxande högkonjunktur lyckas nu alliansregeringen med. Framväxten av nya jobb är imponerande och även om de till stor del kan förklaras av högkonjunkturen innebär det inte att regeringsskiftet har haft betydelse. Jobben kom nämligen inte under socialdemokraterna, trots högkonjunktur.

Inför denna utveckling verkar socialdemokratin, och inte minst Aftonbladets ledarsida som allt mer framstår som socialdemokratins eget svar på Grönköpings dagblad, stå handfallna. Det mesta är uselt trots att jobben kommer och är en avgörande förändring för närmare 200 000 människor.

Regeringen för en gubbpolitik, och uppenbarligen inte en jobbpolitik. Som om jobben för kvinnor och män inte är lika viktiga för kvinnor och män och mer än något annat bidrar till ekonomiskt oberoende och värdighet. Det finns ingen större faktor som utjämnar skillnader än jobb. Men i Aftonbladets värld, där ledarskribenterna ständigt brinner för det ena och andra, är jobben inget att brinna för.

Läs ledaren, den är ett tecken på en socialdemokrati som när den är som bäst kan attackera familjers möjlighet att välja barnomsorg. Det är nämligen gubbigt. Så talar politikens patriarker som hellre vill bestämma över människor än att de ska få bestämma själva. Läs den idag. I morgon kan de ha hittat på något helt nytt.