Hoppa till innehåll

Patetiska, skrämmande och ett hot – måste möta rättsstatens kompromisslösa konsekvenser

På en gång patetiska, skrämmande och ett hot mot vårt samhälle. Patetiska för att de så går upp i en ideologi och en rörelse som de bara underordnar sig som viljelösa själar i i tron att det ger dem respekt. Skrämmande därför att de älskar att hota och vill återuppliva historiens onda andar för att skapa rädsla i tron att deras hot ger dem en styrka de inte har. Ett hot eftersom de attackerar djupet av vår civilisation.

De ska mötas med lagens kompromisslösa konsekvenser. Polisen ska självfallet veta att den har medborgarnas och den politiska maktens stöd för att upprätthålla lag och ordning samt respekt för alla människor i vårt land. Hatets kriminalitet ska lagföras. De som går i dunkla led ska förstå att det grumliga i deras föreställningar inte är värt mer än förakt. Människor som odlar och hyllar några av historiens värsta grymheter, samtidigt som de ivrigt förnekar dem, är på en gång vilsna själar och medskyldiga till de brott som kan begås i hatets namn.

Nazisterna i Göteborg är en liten skara som älskar att skapa rädsla. Men det är inte på grund av någon styrka de skapar rädsla utan på grund av att de så uppenbart saknar något som medborgare i gemen har. Respekt för andra, omtanke om den som behöver det och det krav på sig själva som gör människor till ansvarsfulla medborgare. De har sina motsvarigheter här och där. Islamistiska extremister som hyllar Daesh blodsdåd och terror. Extrema vänstergrupper som vill rida på hotets, hatets och våldets våg, så som de gör som viljelöst låter sitt individuella ansvar upplösas i den större gruppens kommando. De ska alla mötas med lagens tydliga gränser, rättsstatens konsekvenser och ett uttalat förakt för de idéer de gör till sina.

I dag är det nazister som marscherar för att manifestera sitt hat och sina hot mot andra, inte minst mot grupper som i Sverige redan känner rädsla. De är ett avskum som grupp, som i en politisk perversion vill vinna styrka genom att solidarisera sig med den moderna historiens värsta krafter och som enskilda personer att se antingen som djupt kriminella, vilsna, patetiska men också hot mot oss alla och vårt samhälle.  Så bör de betraktas. Så bör också de andra av hatets grupper betraktas. Och de bör alla möta rättsstatens tydliga gränser med de konsekvenser det innebär för var och en av dem.

I dag är det nazisterna, och kanske även den extrema vänster som i sin tur vitaliseras av hatets krafter och våldets berusning. Oavsett vem bör de få veta att rättsstaten inte bara är frihet utan också rätt och konsekvenser.

Varför de ska få demonstrera kan ifrågasättas, för de marscherar inte för någon politisk idé, bara för det förbjudna hat de vill manifestera och de hot om brott de vill skrämmas med. Det är för mig också svårt att förstå varför det ska vara en rättighet att göra detta var man vill och önskar. Men styrkan i rättsstaten är den frihet den ger även det aparta. Samtidigt, rättsstatens styrka sitter också i de gränser den sätter för dem och andra av hatets grupper. Alla de poliser som i dag står där ute för att möta gatans drägg förtjänar vårt stöd och vår uppskattning. De står där för oss, för vår frihet och civilisation.