Hoppa till innehåll

På vilket sätt är Malmö och Göteborg argument för mer rödgrön politik?

Sverige har tre storstäder med likartade sociala förutsättningar. I två av dem har socialdemokraterna styrt under mycket lång tid. Göteborg och Malmö är båda goda exempel på hur socialdemokratisk politik har misslyckats. I den tredje har alliansens partier präglat politiken med några socialdemokratiska avbrott. I Stockholm har vi en tillväxt av jobb, företagande och valfrihet inom välfärden.

 

I en lång rad olika undersökningar ser vi hur välfärd, sysselsättning och företagande klarar sig sämre där socialdemokratisk politik har dominerat.

 

Arbetslösheten är större efter socialdemokratisk politik. Välfärden krackelerar där socialdemokratisk monopolism och motvilja till valfrihet har präglat utvecklingen.

 

Malmö har som stad blivit känd, tyvärr, över hela världen för antisemitiska strömningar. Göteborg har haft problem med korruption samt upprepade uppgörelser och dödsskjutningar i den undre världen. Båda behöver maktskifte.

 

När socialdemokrater nu över hela landet går till val på att det är något som har gått sönder i den svenska välfärden har de nämligen mer rätt än vad de själva vill medge. Ingen kan som de se politikens misslyckanden med välfärden som socialdemokraterna själva. I Göteborg och Malmö ser de rakt framför sina ögon hur den egna politiks misslyckanden drabbar välfärden.

 

De tre storstadskommunerna har likartade sociala förutsättningar. Likväl skiljer det sig åt ordentligt när det gäller medborgarnas möjligheter att välja välfärd och kvaliteten på välfärden.

 

När det gäller skolor och skolresultat ligger Stockholm på plats 144 medan Göteborg ligger på plats 234. Malmö ligger på plats 245. Det skiljer alltså i stort hundra platser mellan de två socialdemokratiskt styrda storstäderna och alliansens storstad. Bristande utbildningskvalitet beror på mindre valfrihet och helt enkelt en sämre skolpolitik.

 

Sysselsättningen. Företagandet. Valfriheten. Kvaliteten i skolan. Motsättningarna i samhället. Det är svårt att förstå vad i den socialdemokratiska politikens resultat i Göteborg och Malmö som ger anledning för S att kräva mandat för att föra samma politik i hela landet. Det är inte mer av den politik som underminerat välfärden i Göteborg och Malmö vi behöver. Vi behöver mindre.

 

Det är inte maktskifte i landet med Europas högsta sysselsättning vi behöver utan i de kommuner där socialdemokrater misslyckats med jobben, sysselsättningen och välfärden. Göteborg och Malmö behöver en majoritet för alliansen både i Sveriges riksdag och i sina kommunfullmäktige. Inte mer av en politik som redan skadat dem.