På väg ut ur krisen ställs nya krav

När Riksgälden i dag föreslår att bankstödsprogrammet ska fasas ut från den 30 april, då det enligt tidigare beslut upphör att gälla, är det ett uttryck för att den finansiella krisen är över. Banksystemet fungerar på sina egna marknader även om det fortfarande finns banker och bankledningar som mer borde fundera på sina felbedömningar än på sina bonusar.

Viktigare är nu att sätta perspektivet på vilken väg ut ur krisen vi ska fortsätta på. Att vi lämnar den akuta krisen innebär nämligen inte att vi därmed lämnar de problem som den skapade bakom oss. Det gäller framförallt arbetslösheten och den nya globala konkurrenssituation som den globala krisen var ett uttryck för. Det kommer att ställa krav på att regeringar nu lämnar stora finansiella stimulansprogram för att istället ersätta dem med utbudsinriktade reformer som ger ökat företagande, rörligare arbetsmarknad och mer investeringar i forskning och innovationer. Vi kommer aldrig att kunna undvika framtida kriser men vi kan se till att den svenska och europeiska ekonomin ligger väl framme för att kunna möta dem.