På väg till Skövde

Just nu på väg till Skövde för moderat förbundsstämma inför Europavalen om snart ett halvår. Det är ett val som kommer att ske mot bakgrunden av en rätt djup ekonomisk nedgång, utlöst av den amerikanska finanskrisen och amerikanska politiker som genom politiska interventioner velat skapa ökad utlåning till hushåll som inte var kreditvärdiga, men som i grunden beror på att vår ekonomi, den europeiska, nu är utsatt för ett konkurrenstryck som kommer göra det svårare och tuffare för den moderna industri som vi har tagit för självklart skulle vara världsledande. Så är det inte. Bilindustrin har sedan lång tid fått en växande konkurrens från Asien, inom telekom ser vi nya marknader som dominerar de globala och vi ser nya konkurrenter till företag som Ericsson, med en kvalitet som närmar sig de bästa men som fortfarande är väsentligt lägre.
Det har också tagit sig uttryck i att de asiatiska börserna sedan några år har varit de som gjort de största nyemissionerna och som haft de mest dynamiska finansmarknaderna, som dessutom till stor del har finansierat de amerikanska underskotten. Det är dessa grundläggande förskjutningar som nu blir till verklighet och vad som kommer ut ur detta beror på den politik som vi för företagande och investeringar. Vi ska inte inbilla oss att vi blir bättre genom att reglera mer, eller att stänga världen ute. Men vi kan göra det genom att öppna upp mer, öka för konkurrensen.
På tåget till Skövde slår det mig att socialisterna i Europaparlamentet har arbetat emot det mesta som heter rörlighet och öppenhet. Tjänstedirektivet ville de begränsa så mycket som möjligt. Patientdirektivet, som ska ge sjuka människor möjlighet till vård, kallar de sjukvårdsturism, rörligheten på arbetsmarknaden kallade de social turism och nu vill de riva upp utstationeringdirektivet som gjort det möjligt för mer än en miljon medborgare att arbeta för sin välfärd och trygghet i ett annat land, offentliga bolag skulle skyddas från konkurrens. Den svenska arbetsmarknaden vill de reglera, bland annat genom arbetstidsdirektivet, via EU. Konkurrensen i hamnarna för att göra dem konkurrenskraftiga noder i ett miljövänligt transportsystem motarbetade de. Det kommer inte bli mindre av detta när Marita Ulvskog nu ska komma ner för att leda dem.