Hoppa till innehåll

På väg till Internetdagarna, och sedan Bryssel

Just nu på väg till Internetdagarna, där hur otroligt det än kan låta, Internet står i fokus. Internet som vi känner det i dag är en drygt 10-årig företeelse som under denna korta tid har förändrat världen. Ekonomi och politik är i dag på olika sätt baserade eller beroende av de möjligheter som Internet ger. Det gör också att frågor om säkerhet för informationen och för handel står i förgrunden, men också den enskilde användarens säkerhet och integritet. Den snabba utvecklingen av användare ställer också krav på utvecklingen av fler domännamn, med utrymme för språkliga kulturella skillnader. En fundamental förändring som växer fram är den förmåga som den enskilda terminalen, vilken kan vara en mobiltelefon, ger den enskilde världsmedborgaren. Där det finns mobila telefonnät finns det också möjligheter till uppkoppling mot world wide webb. Det ger inte minst de fattiga delarna av världen en möjlighet att knyta an till globalisering och kunskaper utan beroende till gräner.

För min del kommer det i dag att handla om att diskutera reformprocessen i Europaparlamentet och behandlingen av telekompaketet. Det har tillfälligt blivit stoppat där på grund av att alltför många ansåg att skyddet av den enskilde användaren måste bygga på ett EU bestämmer över medlemsstaternas rättssystem. Och det gör inte EU och skall inte EU göra. Däremot kan vi sätta upp gemensamma regler för den enskildes säkerhet på den gemensamma marknaden. Och där har jag lyckats få fram tydliga hänvisningar till Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter, som i dag är en förpliktelse för alla medlemsstater. Min tro är att vi under den kommande veckan ska få se en kompromiss bli mer eller mindre färdig.