Hoppa till innehåll

På Sandhammaren

Sitter nu på ett tidigare soligt [BILD1]men nu lite dimmigt Sandhammaren och samlar ihop en vecka i Strasbourg som i hög grad handlat om energimarknadsfrågor och förhandlingar inför industriutskottets votering den 6 maj om förslaget till elmarknadslagstiftning. Det ser i grunden bra ut. Jag har i förhandlingarna med socialistgruppens rapportör fått bort förslag om prispolitik på EU-nivå och bestämmelser om största möjliga marknadsandelar samtidigt som vi nu har ett genomslag för att den regionala integreringen ska ske stegvis och inte genom att bygga nya regionala gränser i EU. Den svåra frågan om det som kallas unbundling vill fortfarande ett antal länder ha undantag ifrån för att istället behålla en struktur där energiföretag äger distributionen. Det blir en kontroll över marknaden som bara delvis kan åtgärdas genom att man skiljer företagsledningar åt från varandra inom dessa företagsgrupper.

Framförallt påverkar det negativt utvecklingen av gränsöverskridande nät om man knyter nätuppbyggnaden till producenter och inte till marknaderna. Motsättningarna mellan medlemsstater och i parlamentet är här betydande och viss ilska finns det, liksom slående i dörrar och annat. I denna fråga verkar i stort sett alla partigrupper vara delade med motsvarande problem inom varje partigrupp.

Under veckan behandlades bland annat frågan om livsmedelspriser i plenum, där jag höll ett anförande på temat att det är ett friare jordbruk vi behöver. Kring detta höll jag ett anförande som i mer utvecklad form kan läsas i denna artikel. Det finns en falsk motsättning mellan biobränslen och billiga livsmedel och den bygger på att man accepterar dagens mycket reglerade jordbruksmarknader. Det bör man inte göra. Desto mer som vi odlar på vår jord desto bättre för klimat, livsmedelspriser, biobränslen och frihandeln.

Debatten om Laval och arbetsmarknaden var också ett av de större ämnena denna vecka. Den som vill ta del av mitt anförande i debatten kan läsa det på hemsidan.

Veckan innehöll förutom dessa frågor debatter om budget och ansvarsfrihet för de olika institutionerna samt en resolution om kommissionens årliga politiska strategi, där parlamentet röstade emot socialistiska krav på att nu gå in och ändra på utstationeringsdirektivet. Och vid ett lunchbord hann vi även med en djupdykning om österrikisk tyska har egen förlagsutgivning av de stora bästsäljarna eller om det är samma tyska, och på den frågan också reflektionen om österrikiska är längre än tyska. En vecka som innehöll stort som smått.

Fredagen var jag i Riga och talade om skatter och ekonomisk politik. Återkommer till detta i veckobrev som jag hoppas ska komma iväg i morgon, innan jag bland annat talar på Malmö Högskola inför universitetens och högskolornas olika EU-samordnare samt under tisdagen reser till Washington för bland annat diskussioner om terrorismbekämpning i kongressen och ett framträdande på American Jewish Congress.