Hoppa till innehåll

På gång i veckan

Höst både i Stockholm och i Bryssel, dock något varmare i Bryssel där jag precis landat. Under den kommande veckan presenterar jag min bankkrisrapport, där jag bland annat kommer att kräva mer långtgående åtgärder än vad kommissionen har föreslagit när det gäller att hantera en bankkris. Under onsdagen och torsdagen har jag det återkommande mötet med den gemensamma parlamentariska delegationen för EU-Kroatien.

Detta som förmodligen blir det näst sista mötet, därefter blir Kroatien medlem nummer 28, kommer avhandla framförallt hur Kroatien fullföljt tidigare åtaganden kring rättstatens institutioner men vi kommer också diskutera de mer övergripande ekonomiska utsikterna liksom Kroatiens regionala roll när det gäller utvecklingen på Västra Balkan.

Det är inte minst intressant med tanke på alla de krafter som drar i länderna i denna del av Europa och där demokratins vägval inte är så självklara som vi tänker oss. I denna del är utvidgningspolitiken avgörande och en tillgång för Europa och förhoppningen om demokrati för alla dem som i dag vill ha fria och fredliga samhällen. I perspektivet av hur valet i Georgien gick ser vi hur viktigt detta är.

Och så blir det ytterligare diskussion kring bredbandspolitiken där det idag verkar som att jag har fått ett brett stöd för betydligt tuffare mål och kriterier för kapacitet och hastigheter, med målet att Europa ska ligga i täten för Internetutvecklingen och den omvandling av samhällen som det innebär. 

Vi är också inne i ett kritiskt skede när det gäller långtidsbudgetens anslag till forskning och forskningspolitikens inriktning. Min förhoppning är att vi under veckan ska kunna öka trycket på de regeringar som vill prioritera jordbruk framför konkurrenskraft. 

Och så blir det möten med allt från Gärdesmoderaterna som är på besök till Irlands Europaminister och delegationens förberedelser inför nästa veckas dubbelsessioner.

Återkomst torsdagkväll. På fredag blir det lite hemarbete, arbetsplatsbesök samt vår gemensamma EU-grupp för att koordinera arbetet på ett fritt och bättre Europa, för att uttrycka det enkelt som det är.