Hoppa till innehåll

Överskatta inte deras antal men underskatta inte deras hot

Det finns för många som ger näthatets små föraktliga grupper framgångar som om de vore långt mycket större än vad de är. De är få, små och föraktliga och dominerar inte Sverige även om deras hat hörs och syns. Det är som om man påstod att huliganerna bland fotbollspubliken dominerar denna. Så är det inte. De syns, slåss och är en skam för sig själva och alla andra. Det gäller även näthatarna. Det är just eftersom de är få, små och fega som de gömmer sig i nätets mörker, under sina anonyma identiteter. Där vågar de i sin ensamhet skrika ut sitt hat, sina fördomar och sina hot.

När de extrema rasistiska grupperna över hela landet samlas på någon ort i Sverige så brukar de bli en ömklig skara av knappt hundra. De får sin främsta uppmärksamhet genom att extrema grupper av annat slag vill utmana dem i våld och hat. På nätet syns inte deras litenhet men hörs deras hotfullhet. Men de är inte större för det. De får verkligen inte överskattas genom käcka paroller om att vi nu måste ta tillbaka vårt samhälle från dem. De har inte vårt samhälle vare sig i sina händer eller i sina huvuden. De är små och extrema och ska betraktas därefter.

Deras hat och hoten de riktar mot andra människor ska däremot inte underskattas. Dels för att det våld de hotar med är kriminellt, dels därför att hoten de står för syftar till att skrämma och tysta, och är kriminella. Dels därför att de skapar en anda som riskerar att skapa en spiral av våld, där andra grupper tacksamt faller in. Det handlar om gängkrigens motsvarigheter.

Vi ska inte överskatta deras antal och omfattning, däremot inte underskatta deras hot. I Sverige har vi under lång tid gjort tvärtom. Mediedebattens iver att dramatisera har man framställt dem som större än vad de är, som om de håller på att ta över nätet och vårt samhälle. Återigen, det är fel, de använder däremot nätet för att framställa sig som många och fler än vad de är.

Samtidigt har vi underskattat de hot som de utstrålar mot andra. Det gäller de rasistiska grupper som nu efter fotbollsmatchen hörs mot en spelare i det svenska landslaget, det gäller också det hot om våld som extrema vänstergrupper samt islamistiska grupper står för. De samspelar dessutom med varandra i den bemärkelsen att de sänker tröskeln för våld och tröskeln för det acceptabla. De kommer heller inte tveka om att delta i den spiral av växande våld där den andres våld blir till ett alibi för det egna.

Så istället för att drabbas av tron att vi har en våg av hatfull rasism i vårt samhälle, är det bättre att vi bekämpar rasismen genom att stå upp emot den, avslöja dess inskränkta hat och mörkrets krafter samtidigt som vi ser till att kriminella hot, kriminellt våld och förtal bekämpas med rättsstatens alla olika medel. Låt oss ta dem på allvar där de är farliga, inte för att de är manga.

Låt oss avslöja mörkrets krafter, tvinga dem att träda fram från nätets skuggor, tvinga dem ta ansvar för sina hot och straffa dem för deras kriminalitet. Ljus på varje hatare som hotar. Straff för den kriminelle. Mer än så är de inte värda vår uppmärksamhet men just så mycket är vi skyldiga varandra och vårt samhälle att agera.