Hoppa till innehåll

Organiserat och med ett syfte

Det är förbluffande hur väl spridd den danska Jyllandsposten är. I Pakistan, Indonesien och på Västbanken har den uppenbarligen sina läsare. Men distributionen av den är å andra sidan senfärdig.

Abonnemangsavdelningen är tydligen mer framgångsrik än distributionsavdelningen.

Det är självklart så att den storm som nu möter Danmark på grund av tecknade karikatyrer publicerade i Jyllandsposten för fyra månader sedan är organiserad. Den har inte uppstått spontant utan är ett led i en kampanj organiserad av grupper som är mer politiska än religiösa även om det är religionen som är grunden för den vrede och indignation som kommer till uttryck. Det är därför viktigt att vare sig bortse från att publiceringen kränker troende muslimer eller från att demonstrationerna är organiserade som något annat än en spontan reaktion från enskilda troende.

Den muslimska indignationen ska mötas med respekt men de politiska kraven på hur yttrande- och tryckfrihet ska utformas ska mötas med fasthet. Det som publiceras i svenska tidningar är likaväl som det som publiceras i danska tidningar inte publicerade med vare sig godkännande eller gillande från någon annan än den ansvarige utgivaren. Det är inget ställningstagande från någon annan än den som skriver eller tecknar. Det ska och får inte ses på något annat sätt.

Det är säkert så att den danska regeringen hade kunnat hantera denna fråga bättre. Men det är inte det gäller nu.

Organiseringen av de politiska demonstrationerna har ett politiskt syfte. De organiseras inte av människor som vid andra tillfällen präglas av respekt för andra människors tro eller som drar sig för att attackera andra människors rätt till sin tro. Det är inte de som ska få sätta gränserna för vår yttrandefrihet. De gränser som de sätter för yttrandefriheten i sina länder är förförande och står i konflikt med demokratin.

Varje muslim som känner sig kränkt är värd respekt men de måste respektera att yttrandefriheten inte innebär ett gillande. Vacklar vi i denna gränsdragning kommer vi att mötas av nya organiserade demonstrationer riktade mot friheten i våra samhällen.