Hoppa till innehåll

Öresundsregionen som modell för europeisk konkurrenskraft

oresundsbron – Öresundsregionen kan bli modell för europeisk konkurrenskraft. En unikt hög bredbandsanvändning i ett gränsöverskridande och forskningsintensivt storstadsområde gör det möjligt att visa hur den digitala ekonomin kan ge ny kraft åt den inre marknaden. Det sa moderaternas Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp i ett anförande inför Skånets bredbandskonferens i Malmö på fredagen.

 – Lissabonstrategin som skulle leda till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi blev mest ord. Den nya 2020 strategin måste innebära handling som ger både förnyelse och konkurrenskraft.

 – Där kan en intensifierad satsning i Öresundsregionen på bredband och framväxande digitala tjänster ge den inre marknaden en gränsöverskridande konkurrens och förnyelse som hela Europa behöver. Den digitala ekonomin kan nämligen riva de murar som fortfarande präglar den inre marknaden. Här i Skåne och i Danmark kan vi visa övriga Europa hur gränser som hindrar kan förpassas till historien.

 – Det kräver att skattekontor för att underlätta hanteringen av moms införs på båda sidor gränsen. Universitet och sjukhus måste inleda en process av informationsutbyte och öppenhet gentemot varandra som kan ge bättre sjukvård och en unik bas för den medicinska forskningsindustrin. Telekomstrategier och frekvensfrågor måste lösas så att bredbands- och mobiloperatörer kan agera obehindrat över gränserna och så att morgondagens bredbandstjänster kan växa fram här allra först. Öresundsregionen kan bli ett konkret exempel på 2020 strategin borde se ut: handling istället för ord, avslutade Hökmark.