Hoppa till innehåll

Öresundsregionen har större potential – krönika i Opposition Skåne

  • av

Skåne och Köpenhamnsregionen är sammankopplade av historia och geografi, och har så varit under lång tid. Här har vi ett av Europas mest tätbefolkade områden, som tar del av det svenska liksom det danska. Öresundsregionen är en av de många regioner i Europa som visar på styrkan i samarbete över landsgränserna.

Vad som tidigare varit en plats för historiska slag och krig är i dag centra för framtidens forskning, en medicinskteknisk industri i framkant och framgångsrika företag. Här har konflikter ersatts av samverkan, med Köpenhamn som en självklar del i svenskars vardag och arbetsliv liksom Malmö är för danskar. Detta blev tydligare med bron som fysiskt förde landsgränserna samman och med det svenska medlemskapet i Europeiska unionen, vars grundtanke är just att genom ökad politisk och ekonomisk integration främja samarbete.

I en region med en gemensam arbetsmarknad spelar EU en viktig roll i att göra det enklare och smidigare för människor att bo i ett land och arbeta i ett annat eller att studera i ett land och resa hem till ett annat. Trots landsgränsen är Kastrup den självklara flygplatsen för hela södra Sverige. Omfattningen av dagligt resande över bron blev särskilt påtaglig i och med införandet av gränskontroller.

Den integration som har byggt Öresundsregionen stark bör vi utveckla till våra grannländer i Norden och i Baltikum. Det skulle stärka både oss och vår roll inom EU om vi utvecklade ett nordiskt-baltiskt kluster med gemensamma satsningar och närmare samarbete sinsemellan. Men vi ska heller inte fastna i föreställningen att Öresundsregionen har nått sin fulla potential.

Danmark och Sverige är ledande i Europa inom områden som digitalisering, forskning och innovativa tjänster som är centrala för en konkurrenskraftig ekonomi. Den regionala ekonomiska integrationen kan ta fördel av vårt EU-medlemskap, men också visa vägen för andra regioner i Europa. Inte sällan nämns just Öresundsregionen som ett föredöme för regional integration.

Med detta sagt krävs en politik som tar tillvara på möjligheterna genom investeringar och handel, snarare än att sätta upp hinder och onödig byråkrati. Det kräver en digital infrastruktur och ett säkerställande av den fortsatta rörligheten mellan Sverige och Danmark. Den som erhållit europeiska forskningspengar i Köpenhamn ska också kunna verka i Skåne och det motsatta. Universiteten bör till ännu högre grad samverka – inte minst inom ramen för forskningsprojekt – och infrastrukturen utvecklas.

Öresundsregionen är inte den enda integrerade regionen i Europa, men dess goda förutsättningar ger unika möjligheter som både svenska och danska politiker borde vilja ta tillvara. Lägg därtill betydelsen av den nordiska sammanhållningen, med anledning av den allt mer oroliga omvärld som vi ser, inte minst från ryska aggressioner. Därmed blir Öresundsregionens sammanhållning inte bara en fråga för södra Sverige, utan också för Östersjöregionen och norra Europa.