Hoppa till innehåll

Öppen världshandel bästa stimulansen

Direkt hemkommen från Washington och diskussioner kring det transatlantiska samarbetet, bland annat inför G20 mötet i nästa vecka kom jag rakt in i parlamentets diskussion inför samma möte.

Det är en paradoxal situation att det nu är i USA som man försvarar de stora budgetunderskotten medan Europa understryker vikten av stabila offentliga finanser. Konflikten inför det kommande G20 mötet handlar mycket om man ska minska på underskott och därmed stimulanser, eller om man ska spara, få ökat förtroende och öka utrymmet för privata investeringar.

Den ordväxling som nu växer fram mellan amerikanska och europeiska företrädare är ett uttryck för skilda ekonomiska doktriner som för 30 år sedan hade haft direkt motsatta mönster. Men i Europa, både efter den och den akuta budgetkris som har drabbat södra Europa är det uppenbart att ingen tillväxt uppnås utan stabila offentliga finanser som kan bidra till låga räntor och trygga finansmarknader.

I Parlamentets debatt inför G20 mötet underströk jag vikten av att vi nu kan få en återfödd euro, starkare och med större trovärdighet, att målen om ökad konkurrenskraft nu kräver hårt arbete och tydliga politiska val och att den minskade stimulans som minskade offentliga utgifter innebär måste balanseras av ökade insatser för fri och öppen handel, inom EU och globalt genom ett nytt internationellt frihandelsavtal. Det vore en signal till ny tillväxt och nya möjligheter.

Men den europeiska hållningen är inte homogen även om den har lett till att de flesta länder i Europa har klarat sig relativt bra under krisen. Den socialdemokratiska instinkten att lösa ekonomiska problem genom att öka utgifterna står sig. I dagens debatt i Parlamentet agiterade Marita Ulvskog emot de regeringar som nu sparar.

Det var nog oklart om hon menade sina partifränder i Grekland, Spanien och Portugal eller Conservatives i Storbritannien. Udden verkade nog rikta sig mer mot dem eftersom hon ansåg att det berodde på att man struntar i sociala värden. Och det är en anklagelse som normalt bara riktar sig mot motståndarna. I Ulvskogs värd är uppdelningen mellan onda och goda lika säker som i sagans värld.

Men det som hon bekymmerslöst bortser från är att de stora sociala problemen har uppstått där man struntat i stabiliteten och tillväxtreformerna, inte där man har hållit emot under krisen. Spaniens regering valde ökade utgiftsprogram för att möta arbetslösheten och har fått både ökad arbetslöshet, minskad trovärdighet och akuta besparingsbehov. Det var ett medvetet val som ledde till sociala problem, arbetslöshet och akuta besparingar.

Efter diskussionen om G20 hade jag att i olika former diskutera förberedelserna inför det östra partnerskapets parlamentariska församling, med diskussioner inom EPP-gruppen och med tillresta företrädare för parlamenten i några av de länder som ligger öster om öster i Europa, det vill säga Georgien, Armenien och Azerbadjan. Mitt i den ekonomiska krisen måste vi kunna möta de förhoppningar som människor i dessa länder ställer på Europa. Alternativet är att andra krafter gör sig starkare.