Hoppa till innehåll

Omröstning om regler för deltagande i ramforskningsprogrammet

Ingen slutgiltig omröstning hölls dock vilket innebär att rapporten ännu inte formellt sett är antagen av parlamentet. Däremot antogs samtliga 21 kompromissförslag som utarbetats och redigerats av EPP-ED:s skuggrapportör Gunnar Hökmark tillsammans med socialisternas rapportör Philippe Busquin, med stor majoritet. Trots att de antagna kompromissförslagen bidrog till att reducera antalet ändringsförslag betydligt blev voteringen icke desto mindre tämligen tidskrävande. Sammanfattningsvis kan man konstatera att omröstningen bör betraktas som en stor framgång för EPP-ED då en absolut majoritet av de principer som partigruppens ledamöter vill slå vakt om fick utskottets stöd. De antagna ändringsförslagen fastställer bland annat konsortialavtalets funktion samt stärker koordinatorns centrala roll. Frågan om nyttjanderätt och överföring av förgrunds- och bakgrundsinformation som uppstår i samband med forskningsprojekt förtydligas likaså. Den genomgående ansatsen är följaktligen förenkling och enhetlighet. I september hålls den slutgiltiga omröstningen i industriutskottet. Denna kommer tätt att efterföljas av voteringen i plenum under den andra höstsessionen i Strasbourg.