Hoppa till innehåll

Om tid som måste användas för reformer

Precis som det mest akuta hotet mot Grekland är avvärjt flyter den spanska räntan upp över 7 %. Och frågorna om Italien blir allt vanligare. Det är sant att Grekland skapade sig själv tid men för Europa tickar klockan på. Och det är de stora fastighetslånen i Spanien som är landets problem framförallt, problem som blir större med bristande tillväxt och sjunkande priser, men som just därför också kan åtgärdas med en kombination av sanering av bankskulder, besparingar av offentliga utgifter samt tillväxtreformer.

Det kännetecknande för Italien och även Spanien är att båda länderna måste fullfölja sin reformpolitik, inte stanna upp. Och så länge de stannar upp hjälper inga stödpengar och inga nya låneformer. För både dessa länder och för många andra är nämligen frågan vem som ska finansiera deras utgifter när de inte själva kan betala dem. De som i dag hävdar att europeisk politik skulle inriktas på en tillväxtpolitik som förutsätter ökade utgifter glömmer att det är just det spåret som har prövats. Och aldrig så stora investeringar i snabbtåg i Spanien leder inte till mer konkurrenskraft och tillväxt lika lite som vägarbeten i Belgien eller någon annanstans gör det. Och här finns många vägarbeten men inte ökad tillväxt för det.

I morgon kommer jag att tala om ett område som kan ge ökad tillväxt, nämligen stora satsningar på bredbandskapacitet i Europa. Frigör det så kallade 700 bandet, auktionera ut europeiska licenser och stöd investeringar i ultrasnabba bredband. Gör Europa bäst i bredband och Internet med snabbast utveckling. På den årliga spektrumkonferensen kommer jag att presentera mina kommande lagförslag till europeisk bredbandspolitik. Och försöka sätta agendan för den fortsatta debatten om den så kallade digitala agendan.