Om svenskt agerande i Irak-kriget

En gång i tiden anklagades Göran Persson för att ha spridit dubbla budskap om svensk utrikespolitik genom att saga en sak till den amerikanske ambassadören och en annan i det offentliga. Det var Gustav Fridolin och miljöpartiet som anmälde honom till KU. Det kunde ha lagts till grund för betydande misstänkliggöranden av honom då, vilket miljöpartiet gjorde men inte andra av det skälet att det var just skvaller, misstänkliggöranden och politiska attacker och det kan inte vara en grund för KU att agera på. Nu är det intressant att notera att Göran Persson agerar som Fridolin när han tar upp frågan om Carl Bildt och debatten om det var rätt eller fel att agera för att driva bort Saddam Hussein bort från makten. Visst går det att hävda att Göran Persson måste ha varit oklar när det gäller regeringens politik men det bygger på samma lösliga grund som Persson använder för att attackera andra. Så löslig är Perssons grund.