Hoppa till innehåll

Om skuldkrisen

Ekonomiprofessorn Mats Persson skriver på DN Debatt i dag om skuldkrisen och frågan om skuldsatta länder som möter växande räntor  ska stödjas eller om de inte inte hellre borde skriva av delar av sina skulder. Hans poäng är att en skuldavskrivning inte borde drabba euron medan tryckning av fler sedlar gör det. Kanske är det så att han underskattar den krissituation som fler länder skulle kunna hamna i om underskottsproblemen slår igenom i inställda betalningar liksom hur krisen som sådan påverkade förutsättningarna att ge stöd till banker även i den form han förespråkar. Men det är likväl så att det är genom ett större ansvar på enskilda regeringar och bankers ägande som framtida kriser kan undvikas. Det är därför en viktig läsning som bör leda till eftertanke.