Hoppa till innehåll

Om Serbien och Kosovo

Martti Ahtisaris rapport om Kosovos framtida status till FN´s säkerhetsråd. I planen ingår att Kosovo ska ha rätt att styra sig själv, att vara medlem i internationella organisationer, allt under internationell civil och militär kontroll för att säkra regionens stabilitet. Det är med all säkerhet den viktigaste händelsen för europeisk politik under de kommande åren. Planen innebär att Kosovo ska få ha självstyre, ingå i internationella avtal och vara medlem i internationella organisationer. Det är svårt att se att detta är något annat än en självständighet under internationell övervakning. Och europeisk vilja och förmåga att reagera med förhandlingar med Serbien och andra kan avgöra. Så är verkligheten i politiken.