Hoppa till innehåll

Om Ryssland

  • av

Att Putin, i praktiken, blev omvald men nu med titeln president är vare sig någon nyhet eller löfte om förändring. Snarare innebär hans fortsatta makt just hans fortsatta makt. Det innebär ett Ryssland som utvecklas alltmer kring den logik som präglar en kleptokrati, det vill säga en regim där makten skor sig på medborgarnas bekostnad.

Och det innebär en maktutövning som syftar till att slå vakt om den egna makten över ekonomin liksom över samhället i stort med hjälp av mutor, korruption, ekonomisk kontroll och en politik som minskar utrymmet för opinionsbildning,debatt och agerande utanför de styrandes kontroll och ökar människors beroende till den styrande klicken.

Detta leder också till konsekvensen att allt fler blir beroende till de förmåner som oljeekonomin och råvaruberoendet ger. I ett sådant perspektiv blir en modernisering av näringsliv och ekonomi ett hot som kan ge nya aktörer och välstånd utanför den styrande klickens kontroll. Under putinregimen hålls Ryssland fast i ett olje- och råvaruberoende där Gazprom genom sin roll som ekonomisk plattform för den politiska eliten kan misskötas utan att drabbas av en konkurrens som drabbar denna ordning.

Därför hålls Ryssland fast i en gammaldags och misskött ekonomi som motverkar ekonomisk förnyelse eftersom den hotar oljeregimens hegemoni. Därför ser den ryska ledningen den europeiska konkurrenslagstiftningen som ett hot, liksom kraven på åtskillnad mellan distribution och produktion.

Men valet innebär samtidigt en nedmontering av den legitimitet Putin en gång hade. Det är vad vi ser redan nu i form av opinionsbildning på nätet och demonstrationer på gator och torg. Detta kommer inte göra Putin mer demokratisk men mer defensiv och aggressiv. Det kommer helt säkert märkas i Rysslands grannskap. Och det understryker kraven på att omvärlden är tydlig och stödjer den opinionsbildning som nu pågår och som kastar ett ljus över Putins agerande.

I morgon talar jag på ett seminarium om supersnabba bredband, där jag är EPP-gruppens rapportör, möter moderata riksdagsledamöter från socialförsäkringsutskottet, högskoleverkets ledning där det finns skäl att diskutera den europeiska forskningspolitikens kommande steg, förbereder med vår arbetsgrupp för grannskapspolitik kommande möte med Euronest parlamentariska församling, allt inlindat i gruppmöte, presidium och middagssamtal med våra EPP- kommissionärer, där jag än en gång kommer lyfta behovet av snabba och omfattande tillväxtreformer som öppnar gränser och vidgar konkurrensen. Det är så vi kan få den förnyelse som ger tillväxt.