Hoppa till innehåll

Om raketer, Hamas och Gaza

Den uppflammande konflikten i Gaza handlar om raketramper , byggda med hjälp av teknologi och materiel från Iran, som kontinuerligt används för beskjutning av civila i Israel. Islamiska Jihad agerar som en förlängd arm för den iranska regeringen. Hamas har vare sig kunnat eller velat hindra detta utan själva agerat genom sina raketramper.

Irans agerande är något som det internationella samfundet måste förhålla sig till annars ger man i praktiken frihet åt Iran att agera terroristnation i Mellersa Östern samtidigt som man utvecklar kärnvapen.

Hamas ovilja att se till att Gaza inte används för krigföring mot civila undergräver inte bara fredsprocessen utan också förtroendet för att en självständig palestinsk stat ska kunna bidra till fred istället för till krig.

Blockaden av Gaza har syftat till att hindra införsel av raketer, inte livsmedel och förnödenheter. Ship to Gaza har snarare bidragit till att underlätta införsel av militär materiel till Gaza än att bidra till fred.

Israels agerande mot raketramper och beskjutning är ett uttryck för varje stats rätt att försvara sig själv. Ingen annan stat skulle acceptera raketbeskjutning från ett annat land. Raketbeskjutningen har i det här fallet pågått en längre tid och är ingen hemlighet för det internationella samfundet. Detta har utlöst den tragedi vi nu ser.

Det krav som måste ställas på Israel är att man agerar mot de militära mål som finns. De krav som måste ställas på Hamas är att snarast ta kontrollen över situationen och stoppa raketbeskjutningen istället för att söka skydda militära mål genom att placera dem i civil bebyggelse.

Det internationella samfundet har också anledning att agera mot de grava övergrepp mot mänskliga fri- och rättigheter som präglar vardagen i Gaza under Hamas styre. Avrättningar på gator och torg är inte förenligt med någon lag eller något rättssamhälle.

Den israeliska regeringen bör sträva efter att eld upphör snarast och säkra att insatserna i Gaza inte eskalerar situationen. Av andra skäl, som inte har att göra med den nu pågående konflikten, bör man stoppa utbyggnaden av bosättningar på Västbanken.

Det vore rimligt att debatten om det som nu pågår handlade om dessa förutsättningar istället för att bortse från den politik och den verksamhet Hamas bedriver. Om inte ökar risken för att allt fler civila drabbas.