Om polisen som vårt värn av rättssamhället

Det är svårt att förstå dem som enträget försöker hävda att det framväxande våldet och återkommande dödsskjutningar inte avviker från gamla mönster. För det första präglas det av brottslighet som sliter sönder samhället och som driver fram ökat våld och än mer ökad brottslighet, för det andra utmanar det hela vårt rättssystem och förmågan till att straffa skyldiga. Det undergräver vissa delar av vårt samhälle och hotar vår helhet. Oavsett vilken statistik man vill visa på när det gäller terror eller mord måste vår förmåga att bekämpa mord, grov brottslighet och terror vara obruten. För det tredje är varje mord, varje grov kriminell handling och varje terrordåd ett hot mot hela vårt samhälles sammanhållning och trygghet.

Det är svårt att förstå att regeringen nu inte genomför insatser för att stärka polis och rättsvårdande myndigheter på ett sätt som stärker lagen och medborgarnas trygghet. Det framstår som att man står som en vanmäktig åskådare till rättsinstitutioner som man själv är ansvarig för.

Det är också svårt att förstå att man låter en organisationsförändring som skulle ge ökad effektivitet ursäkta en kraftigt minskad effektivitet och förmåga att utreda brott och gripa skyldiga.

Det krävs en ökad förståelse för grunderna i polisiärt arbete och för den verklighet poliser dagligen möter. Det är för mig svårt att förstå varför den polisiära organisationen har en så hög andel icke poliser som chefer. Det försvagar förmågan inte bara till ledarskap utan också prioriteringar och att ta ansvar.

Det är anmärkningsvärt hur sällan polischefer med ansvar för verksamhet möter media själva, istället överlåter man åt presspoliser att möta allmänheten.

Det är lika anmärkningsvärt hur sällan polischefer ger sitt stöd och sin uppmuntran till alla de poliser som dagligen möter svåra och farliga situationer på gator och torg, på bevakning, på utryckningar och i utredningar. Ingen organisation hur sinnrikt den än är konstruerad kan fungera om det inte finns en ledning som vinner respekt och som har respekt för dem man leder.

Se till att polisen får ökade resurser för insatser, utredning och för rekrytering, rekrytera åter dem som lämnat tjänsten, säkra att den polisiära verksamheten leds av personer som kan polisiär verksamhet och stå upp för polisers svåra vardag. Se till att innehav av vapen av olika slag omedelbart leder till häktning och rättsprocess. Se till att polisen har resurser och stöd för att säkra polisens närvaro och verksamhet i varje del av vårt samhälle och se till att ingen grupp ställs utan skydd. Klargör att det är polisen som ytterst slår vakt om rättssamhället och människors trygghet var vi än bor och var vi än kommer ifrån.