Hoppa till innehåll

Om opinioner och forskningspolitik

Sommarlugnet breder ut sig. I någon tidning ser jag att partiledare tycker det finns för många opinionsundersökningar. Tja, varför det, vore det bättre om det fanns en enda? Så är det inte, snarare gör mängden av olika undersökningar att vi alla blir immuna mot enskilda undersökningars omedelbara betydelse, och det är bra eftersom det när det gäller opinionsundersökningar inte finns en omedelbar sanning. Ju färre undersökningar, desto större betydelse får den enskilda. Nu ser vi istället att det beror på hur frågor ställs, vilka som frågas och när det frågas och att det helt enkelt böljar fram och tillbaka. Inte så dåligt. Sedan får vi se vad som avgör valet.

I dag lägger jag några ändringsförslag till rapporten om det kommande forskningsprogrammet med inriktning mot att ytterligare förenkla byråkratin kring universitets och forskningsinstituts deltagande i EU´s forskningsprogram. Ett förslag jag har är att göra det möjligt att ställa EU-medel under samma revision och kontroll som man redan har inom ramen för den egna normala revisionen. Därmed undviker man dubblering av rapportrutiner och skilda system. Forskningspolitiken kommer under hösten bli en av de frågor som för mig blir prioriterade.