Hoppa till innehåll

Om Kroatien och telekonkurrens

En dag i partistyrelse bland annat. Följer därutöver upp diskussionen kring kommissionens olika utvidgningsrapporter. Bland annat presenterades i onsdags utvärderingsrapporten om Kroatiens väg mot att kunna slutföra förhandlingarna om medlemskap som jag kommenterade i min egenskap av ordförande i parlamentets Kroatien-delegation. Nu handlar det om att utforma den fortsatta dialogen med kroaterna för att understryka vikten av att de genomför de förändringar som ett snabbt slut på medlemskapsförhandlingarna kräver.

Tyvärr har dessutom betydande tid tvingats lägga på att komma i kontakt med kabeloperatören Com Hem som har en kundservice som inom sitt område är unikt. Efter att ha stått i kö någon halvtimme, efter att ha inknappat svar på en mängd frågor för att sedan svara på dem igen när man kommer fram, varefter inget händer, varefter en ny kontakt möts av svaret att de har för många som söker dem, varefter en ny halvtimme leder till ett samtal som bryts. Med det nya telekompaketet kommer det bli svårare för operatörer att vara säkra på sina kunder.