Hoppa till innehåll

Om Kroatien och politiska uppdrag

Det mesta tyder på att morgondagens folkomröstning i Kroatien ger ett ja till EU-medlemskap med mellan 55 och 60 %. Därmed får EU sin tjugoåttonde medlem under nästa år samtidigt som signalen till de andra länderna på Västra Balkan om att medlemskapet är en framtid som möjlig och konkret.

Men väl så viktigt att komma ihåg är att under de år som har gått med medlemsförhandlingar och tydliga krav har Kroatien blivit ett bättre samhälle och en modernare nation.

Med ett ja kommer kroatiska ministrar att delta i ministerrådsmötena som observatörer och kroatiska parlamentariker delta i Europaparlamentets arbete.

Kroatien kommer med detta ha ett större inflytande över beslut som påverkar det egna samhället än vad Norge har. Kanske kommer det kroatiska medlemskapet tillsammans med de isländska medlemskapsförhandlingarna ledde till en omstart av debatten i Norge. Det skulle vara bra för Norge liksom för Sverige och för nordiskt inflytande i Europa.

I Sverige är det Håkan Juholts avgång och spekulationernas kring socialdemokratins avgång som dominerat. Det är ingen särskilt rolig tid som har varit och som har varit plågsam för den som den drabbat mest. I all den debatt som nu förs bland dem som har olika förklaringar och olika syndabockar kan det vara värt att komma ihåg att vårt samhälle inte skulle fungera om det inte fanns dem som både ville stå upp för det de tror på och beredda att stå upp inför den mediabevakning som offentliga uppdrag betyder. Det har Håkan Juholt gjort oavsett allas synpunkter på fel och förtjänster.

Bloggar: Sörliden, Ekonomisten.