Hoppa till innehåll

Om integritet

Kan inte låta bli att reflektera kring frågor om integritet och oberoende. När SvT nu låter Karin Hübinette sluta med programmet Agenda för att hennes syster Hillevi blivit statsråd visar det snarast problem med att definiera vad integritet är än integritet. Systerskapet har pågått en lång tid och i så fall, om systerskap är ett hot mot integritet, hotat integriteten, även om det varit mindre känt. Det faktum att en syster nu blir statsråd förändrar egentligen inget vad gäller integriteten, eftersom denna syster redan tidigare varit moderat och genom blotta systerskapet kunnat utöva påverkan.

Men den viktiga frågan är om ett känt släktskap är ett större hot mot integritet än okända sympatier och uppfattningar. Varje programledare eller journalist har sympatier och relationer, som på något sätt påverkar dem. Tron på att de som inte har någon syster eller broder inte är påverkade av uppfattningar och sympatier bygger på en naiv föreställning om Journalisten som den oberoende och självständige höjd över alla samhällskonflikter. Det är snarare så att om integritet sitter så löst att det påverkas av att familjemedlemmar får nya befattningar så har man ett mer grundläggande problem. Så tror jag inte att fallet är med journalister som har en professionell inriktning och som även de utsätts för granskning.

Betydligt värre är att SvT i tidigare sammanhang har haft nyhetsankare som varit inbäddade i hemliga långsiktiga projekt med statsministern eller som i andra fall haft uttalade sympatier och antipatier snarare än en professionell bakgrund inom den politiska journalistiken. Kända relationer och värderingar är sällan ett hot mot integriteten, det är snarare tron att det inte finns några integritetsproblem så länge de inte är kända.

Andra bloggare: Tokmoderat, Grinde, Nilsson, Benedicks samt Jansson.